هر چي بخواي اينجاست

كميسيون ماده 100 شهرداري

آيا ارزش معاملاتي مندرج تبصره ۱۱ ماده صد تابعي از ارزش معاملاتي تعييني كميسيون املاك ماده ۶۴ قانون ماليات مستقيم است يا خير؟

جواب
مي تواند باشد اما هيات عمومي ديوان عدالت اداري الزامي براي اين تبعيت از ارزش معاملاتي تعييني كميسيون ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم نگذاشته، و شوراها را در تعيين ارزش معاملاتي تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مختار گذاشته اند.

سوال

آيا براي ديوار كشيدن هم بايد از شهرداري پروانه گرفت؟

جواب
1. بله با عنايت به صدر ماده 100 قانون شهرداري هر گونه عمليات عمراني نيازمند اخذ پروانه از شهرداري است.
2. ضمانت اجراي عدم رعايت اين موضوع لزوما تخريب نخواهد بود چرا كه رويه ديوان عدالت اداري ديوار كشي و حصار كشي را از صلاحيت كميسيون ماده صد خارج دانسته است.

3. اگر ديوار كشي خارج از محدوده شهر و در حريم شهرهاي استان تهران باشد شهرداري به استناد قانون نظارت بر گسترش شهر تهران حق تخريب بدون رسيدگي هيچ مرجعي دارد.

4. ديوار كشي در حريم شهر و در محدوده قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، تغيير كاربري به مفهوم مقررات شهرداري نيست اما از حيث مقررات حاكم بر اراضي زراعي و باغ ها وفق موضوع دستورالعمل ماده 10 قانون مذكور تغيير كاربري بوده كه علاوه بر صدور حكم به قلع و قمع بنا، جريمه در حق صندوق دولت، نيز از ضمانت اجراهاي تعييني است.

كميسيون ماده 100 شهرداري

 


سوال

آيا ميان مهلت اعتراض به آراي كميسيون هاي ماده 100 و ماده 99 و ماده 77 قانون شهرداري تفاوتي هست؟

جواب
از سال 1392 به بعد ‏به استناد تبصره دو ماده ۱۶ قانون ديوان عدالت اداري مهلت اعتراض به تمامي آراي كميسيون هايي كه اعتراض به آراي آنها در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است يكسان سازي شد و سه ماه از تاريخ ابلاغ راي كميسيون مربوطه گرديد و ميان مهلت اعتراض در آنها تفاوتي نيست. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ است.

كميسيون ماده 100 شهرداري

موسسه حقوقي حامي 

 

 

سوال

در دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري به خواسته اعتراض به راي كميسيون ماده صد در ستون خوانده بايد نام شهرداري را بنويسيم يا كميسيون ماده صد ؟ چند تا دادنامه از ديوان ديدم كه در بعضي از احكام كميسيون به عنوان خوانده قيد شده است!

جواب
در ارائه دادخواست به نحو صحيح شهرداري خوانده مي باشد؛ آن هم شهرداري كل نه شهرداري منطقه مربوطه كه براي كار بهتر تقسيم بندي صورت گرفته است.
اما در عمل ديده شده كه برخي كميسيون را خوانده قرار مي دهند و حتي اشاره اي را به شهرداري به عنوان طرف دعوي نمي كنند اين موضوع در صورت سختگيري شعبه مي تواند از علل صدور قرار رد شكايت در ديوان باشد، اما در رويه موجود ديوان، شعب چنين ايرادي را مطرح نكرده و حتي در دادنامه صادره كميسيون را به عنوان خوانده درج مي كنند!

 


كميسيون ماده 100 شهرداري

 


سوال
مطابق ماده ۵ قانون بيمه كارگران ساختماني اصلاحي سال1393 بيمه تامين اجتماعي مالك را ملزم به پرداخت حق بيمه به نسبت عوارض بعد از كميسيون ماده صد شهرداري مي نمايند در حاليكه مطابق ماده ۵ بيمه صرفا مجاز به دريافت حق بيمه از مجموعه عوارض صدورپروانه مي باشد.
در راستاي اين موضوع به تفاهم نامه في مابين سازمان تامين اجتماعي و سازمان شهرداري و دهياريهاي كشور تنظيم شده است.
اين در حاليست كه مطابق تبصره يك ماده ۵ اصلاحيه قانون تامين اجتماعي كارفرما صرفاً مكلف به پرداخت حق بيمه مطابق عوارض صدور پروانه مي باشد و ارجاع مالكين در زمان صدور پايان كار و اخذ مفاصا حساب تنها براي كنترل تصفيه كارفرمايان از حق بيمه متعلقه در عوارض صدور پروانه مي باشد. مبلغ مذكور، مطابق تبصره يك مذكور مي‌تواند تا مدت سه سال بدون دريافت سود تقسيط شود اما در هنگام پايان كار مفاصا حساب بيمه اخذ نمايد.اين در حالي است كه بيمه صرفاً مي بايست مفاصاي بيمه نامه صادر شده را دريافت نمايد وليكن بيمه در درخواستي خارج از شرايط قانوني، موديان را مكلف به پرداخت حق بيمه عوارض بعد از كميسيون مي نمايد.

آيا اقدام بيمه مغايرتي با قانون ندارد؟

جواب
با عنايت به اينكه عوارض بعد از كميسيون به نوعي عوارض صدور پروانه محسوب لذا بايد از احكام آن پيروي كند. به عنوان مثال احكام ذيل قابل اشاره است:
1. بايد عوارض بعد از كميسيون به نرخ عوارض سال صدور پروانه مورد محاسبه قرار بگيرد.
2. مانند عوارض صدور پروانه قابل تقسيط است.
3. 5 درصد سهم آموزش و پروش بايد از عوارض بعد از كميسيون اخذ شود.
4. سهم بيمه موضوع ماده 5 قانون بيمه كاگران ساختماني از عوارض بعد از كميسيون نيز بايد دريافت گردد.
در نتيجه اقدام به اخذ سهم بيمه از عوارض بعد از كميسيون منطبق بر قوانين است.
اگر نظري مخالف وجود دارد بايد دادخواست ابطال تفاهمنامه يا بخشنامه ي مربوطه به هيات عمومي ديوان ارائه گردد.

منبع : كميسيون ماده 100 شهرداري


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۱۸:۳۱ توسط:ali موضوع: